எம்மைப்பற்றி
நாம் நம்மைப் பற்றி சொல்ல பெரிதாக ஏதுமில்லை. நாமே நம்மைப் பற்றி சொல்வதை விட நமது நிகழ்ச்சிகளை கேட்டு நீங்கள் எங்களைப் பற்றி சொல்லுங்கள். எமது கருத்துக் களம் பகுதியில் நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். அவற்றை நாம் பிரசுரிக்கின்றோம்.

நன்றி

 

Share